What is the State of the Province?

Counter CoViD-19 Response

#KapwaMagpatuloyKa

Ikaw ay Dakila, Frontliner!

Magkasama nating Buksan ang Bukas!

Bawat isa may magagawa para makamit nating ang inaasam nating kinabukasan! Tunghayan ang iba’t ibang kwento ng ating Kaprobinsiaan sa kanilang pakikibahagi upang buksan ang bukas sa La Union.

#LetmetELYU Episode 1:

Sharing Love Amidst the Pandemic

#LetmetELYU Episode 2:

Padyak Para sa Pangarap

#LetmetELYU Episode 3:

Magpipinta ng Magandang Bukas

#LetmetELYU Episode 4:

Tali ng Pag-asa