Let's make it a habit to give ourselves words of affirmation.🥰 Say it with us: My voice and my opinions
Nakikiisa ang Pamahalaang Panlalawigan ng La Union sa pag-gunita ng buhay, ala-ala at mga ambag ni dating Congressman Franny Eriguel
Kabilang ka sa pag-iwas ng pagkalat ng CoViD-19. Gawin natin ang ating parte. As of May 11, 2021, 11:00 PM,
Isang maligayang kaarawan ang aming pagbati sa inyo, Second District Board Member Abraham P. Rimando. Maraming salamat po sa inyong
Kabilang ka sa pag-iwas ng pagkalat ng CoViD-19. Gawin natin ang ating parte. As of May 10, 2021, 11:00 PM,
The ocean gives us food, sustain our livelihood, and regulates our climate; let us return the favor. 🌊 This Month
Improvement is sweeter when we worked for it together. 🌟 Because you have been keen in following the minimum health
You are handpicked and chosen by GOD.🤗✨ No one can take away what GOD has already destined for you.❤️ Let
Nagsisimula sa atin ang hangad nating kaligtasan. Pangalagaan ang kalusugan, para sa bawat Kaprobinsiaan. As of May 9, 2021, 11:00
Bali-baliktarin man ang mundo, ang pagmamahal mo, alam naming hindi magbabago.🥰 Ngayong #MothersDay, nais naming magpasalamat sa lahat ng oras,
May magagawa ang bawat isa para hindi na tumaas pa ang bilang ng CoViD-19 sa probinsya. Piliin nating maging ligtas
You will bloom🌼 in your season.✨ Just trust the process and prepare for your time to shine.❤ Have a safe