HON. VICTOR I. RIVERA
BOKAL ITI SEGUNDO DISTRITO
BOARD MEMBER, SECOND DISTRICT OF LA UNION

 

PLATAPORMA
PLATFORM OF GOVERNANCE

Edukasyon Para sa lahat

   • Paghain ng ordinansa na magbibigay ng sapat na halaga para sa skolarship.
   • Paghain ng ordinansa upang hikayatin ang mga pribadong korporasyon ng mga adopt ng estudyante bilang kanilang skolar.
    (Adopt a student program)
   • makapagpasa ng ordinansa na tutulong sa mga guro sa kanilang mga training at seminars.

Turismo at Trabaho

   • Paghain ng ordinansa na magbibigay ng sapat na halaga para sa skolarship.
   • Makapagpasa ng ordinansa na ang layunin ay maipakilala at maipakita ang kagandahan ng bawat bayan ng La Union. (One Province, Many Destinations)

Makapagpasa ng ordinansa para sa tamang implementasyon ng libreng PUBLIC WIFI sa lahat ng bayan ng La Union.

Makapagpasa ng Resolusyon o Ordinansa para sa pag-implementa ng naaayong benepisyo para sa mga solo-parent.

Makapagpasa ng resolusyon para maipatanggal ang kwalipikasyon para sa pagbibigay ng social pension para sa mga Senior Citizens.

 

@VictorIbayRivera   bronskie2574@gmail.com

COMMITTEE:
– Committee on Housing, Land Use and Relocation
– Committee on Ways and Means