Mga Panunumpa

Panunumpa ng Katapatan sa Watawat

Ako ay Pilipino
buong katapatang nanunumpa
sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag
na may dangal, katarungan at kalayaan
na ipinakikilos ng sambayanang maka-Diyos,
makakalikasan, makatao at makabansa.

Panunumpa ng Lingkod ng Bayan

Ako ay isang lingkod-bayan.
Katungkulan ko ang maglingkod
ng buong katapatan at kahusayan
at makatulong sa katatagan
at kaunlaran ng ating bayan.

Sisikapin kung patuloy na madagdagan
ang aking kaalaman.

Maging bahagi ako ng kaayusan
at kapayapaan sa pamahalaan.

Susunod at tutulong ako
sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas
at alintuntunin
na walang kinikilingan.

Isasaalang-alang ko ang interes ng nakakarami
bago ang pansarili kung kapakanan.

Isusulong ko ang mga programang
mag-aangatsa antas ng kabuhayan
ng mamamayan.

Aktibo akong makikibahagi
sa mga dakilang layunin sa lipunan.

Hindi ako magiging bahagi
at isisiwalat ko ang anumang katiwalian
na makakaabot sa aking kaalaman.

Gagawin kung kapakipakinabang ang bawat sandali.

Sa lahat ng panahon
sisikapin kung makatugon
sa mga hamon sa lingkod bayan.

Ang lahat ng ito
para sa ating Dakilang Lumikha
at sa ating bayan.

Kasihan nawa ako ng Maykapal.